Bygg & El- entreprenader


Vi på PALHUS hjälper dig genom att ta helhetsansvar för ditt byggprojekt. Vår erfarna projekt- och arbetsledning säkerställer budget, tidplan och kvalitet genom hela projektet. Våra byggprojektledare har bred och lång erfarenhet av projektledning och projektering. Eftersom vi är vana vid att utföra ombyggnationer i miljöer med pågående verksamhet, där driftstörningar måste minimeras, är våra snickare & teknik installatörer duktiga på att uppfylla höga krav på kommunikation, flexibilitet och inte minst finish.

Som rubriken Bygg & EL antyder så tillhandahåller vi med egen personal snickare och elektriker. Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Alla projekt är naturligtvis intressanta, stora som små, men partnering- och samverkansprojekt tillhör dem där vi bäst utnyttjar vår organisations kompetens. Här kan vi fullt ut visa fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna.

Tillsammans börjar vi med att bilda en styrgrupp med representanter från den högsta ledningen från kunden och PALHUS. Gruppens roll är först och främst att bevaka kundens och projektets gemensamma angivna mål och intentioner, samt att säkerställa den övergripande styrningen i projektet.

Det kan vara allt från att säkerställa produktionskostnaden till att finna de rätta tekniska lösningarna. Kundens erfarenheter av byggnation och drift är självfallet viktiga och i kontinuerligt och nära samarbete med oss ser vi till att finna den bästa långsiktiga lösningen. Projektledning, utförande och uppföljning sker konsekvent i väl sammansvetsade team som har nära och öppen kontakt med kunder, myndigheter, arkitekter, konsulter, leverantörer och underentreprenörer.

De underentreprenörer och leverantörer som vi handlar upp för våra entreprenader föredrar vi att kalla våra partners. De är noga utvalda och har arbetat med oss under en längre tid. Vi är alla lika beroende av att göra ett perfekt jobb hos kunden.