Drift & Förvaltning


Fastighetsdrift- Daglig drift, underhåll och reparationer. Vi tillhandahåller tjänster som kan behövas i och runt en fastighet, likväl i en privat eller kommersiel fastighet.

Teknisk förvaltning

* Besiktningar

* Projekt-/Byggledning

* Reparationer, om- och tillbyggnad

* Underhållsplanering

* Upphandlingar och entreprenörs-

* Inköp av tjänster och leveranser kontakter

* Upphandling av drift, skötsel och underhåll

* Energiprogram

* Felanmälan

* Miljöförbättringar

* Förvaltningsplanering

Fastighetsdrift/skötsel

* Löpande reparationer och underhållstillsyn

* Försäkringsskadereglering

* Fastighetsskötsel

* Mottagande och verkställande av felanmälningar

* Upprättande av entreprenadavtal för drift

* Medverkande vid boendeinformation och renhållning

* Deltagande vid sammanträden

* Verkställande av reparationer vid skador

* Medverkan vid/Genomförande av

* Tillsyn av försäkringsskydd besiktningar

Administrativ förvaltning

* Efter förfrågan